Posted by: amkasorn | มิถุนายน 9, 2012

เพศพัฒนา 2012

ติดตามกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในปีการศึกษา 2555
ได้ที่ http://krutassanee.wordpress.com

ประกาศผลการเรียนนักเรียนรายบุคล 

วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา  2554

 

คลิกที่นี่

ยินดีที่ได้เห็นก้าวต่อไปของลูกศิษย์ครูทุกคน…….

สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554

ก่อนอื่นครูในฐานะครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา ขอให้นักเรียนทุกคนนำประสบการณ์ที่ครูได้จัดให้ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ได้นำความรู้ที่นักเรียนได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองให้มากที่สุดและอย่าลืมนะคะ……เราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมของเราให้น่าอยู่ ถึงแม้ว่า อ่านต่อ…

Posted by: amkasorn | กุมภาพันธ์ 21, 2012

โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ

โรคติดต่อ  หมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้
เช่น ไข้หวัด  ไข้เลือดออก ไข้มาลาเลีย

โรคไม่ติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดจากความผิดปกติหรือความเสื่อมโทรมของร่างกายและจิตใจ ไม่สามารถที่จะติดต่อไปหาบุคคลอื่นได้
เช่น เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง ธาลัสซีเมีย

1.นักเรียนบอกอาการของโรค สาเหตุ และวิธีการป้องกันรักษา โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ตามที่ยกตัวอย่างตามข้อความข้างบน โดยให้นักเรียนทุกคนตอบคำถามลงในบล็อกของตนเองในเว็บไซต์ครูสอนดี
2.นักเรียน ส่งงานโดยการลิงค์บล็อกของตนเองในช่องใสความเห็นด้านล่างนี้

ร่วมเป็นกำลังใจในการนำเสนอโครงงานสุขศึกษา เรื่อง ปัญญา3กับความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ
โดยกลุ่ม  สุภาพบุรุษร้อยเทค

 

ร่วมติชมการนำเสนอโครงงานสุขศึกษา เรื่อง นาฬิกาชีวิต
โดยกลุ่ม เด็กแอ๊บ normal

การนำเสนอโครงงานสุขศึกษา เรื่อง  ใช้สติอย่างสร้างสรรค์  ชีวิตทุกวันปลอดภัย
โดยกลุ่ม 3.2.1.0   อย่าลืมติชม และให้กำลังใจกันนะคะ

ชมผลงานการนำเสนอ 
โครงงานสุขศึกษา  เรื่อง  สารเสพติด  ผิดคุณธรรม
โดย  กลุ่ม  หมีน้อย  คอยรัก

ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต

                จิตใจหรืออารมณ์มีผลโดยตรงต่อการตอบสนองของร่างกาย 
                                อารมณ์ดีจะทำให้ร่างกายผ่อนคลาย  ระบบต่างๆทำงานปกติ  อารมณ์ไม่ดีจะทำให้ร่างกายเครียดและการทำงานของระบบต่างๆหยุดชะงักชั่วคราว
                                ความเครียดจึงเป็นศัตรูตัวร้ายของสุขภาพ  ยิ่งเครียดบ่อยเท่าไหร่ ร่างกายยิ่งแย่ลงเท่านั้น  ความเครียดเป็นเรื่องของอารมณ์ ฉะนั้นอารมณ์จึงเกี่ยวข้องกับร่างกายอย่างแยกไม่ออกและแยกไม่ได้
                                อารมณ์ไม่ดีทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายทันที  แม้ว่าเราจะดูแลรักษาร่างกายอย่างดี  กินอาหารถูกต้อง  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนเพียงพอ แต่เครียดเมื่อไหร่   ร่างกายจะเกร็ง การไหลเวียนของเลือดทำได้น้อยลง สารอาหารมากับเลือดจะไปเลี้ยงเซลล์ได้น้อยลง  ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบต่างของร่ายกาย
                ดังนั้นเราควรมีวิธีในการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ควบคู่กันไปเพื่อให้ร่างกายสามารถรองรับความแปรปรวนของจิตใจได้อย่างแข็งแรง โดยการมั่นเหยียดยืดร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอวัยวะภายในที่มักได้รับการกระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์อยู่เสมอๆ  และหันมาควบคุมปรับสภาพอารมณ์ของเราให้เต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งความร่าเริง แจ่มใสในขณะการบริหารกายกันดีกว่า

Older Posts »

หมวดหมู่