Posted by: amkasorn | มกราคม 23, 2011

ทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์

สิบปากว่า  ไม่เท่าตาเห็น …..!!!! 
หลังจากที่ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ไปแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยการไปเรียนวิธีการนวดแผนไทยกับคุณตาที่เป็นปราชญ์ท้องถิ่นของหมู่บ้าน  ซึ่งคุณตาได้เล่าถึงความเป็นมาของการนวดที่เริ่มมาจาก ครูฤๅษีที่ได้คิดค้นท่าการดูแลสุขภาพหลังจากบำเพ็ญเพียร ศึกษาวิชาเป็นเวลานานๆทำให้เกิดการเหยียดียืดร่างกยด้วยอริยาบถต่างๆ จนเป็นท่าการบริหารกายที่เรียกกันว่า ” ฤๅษีดัดตน”  จึงทำให้นักเรียนสนใจในการศึกษาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแพทย์แผนโบราณ ในรูปแบบโครงงานสุขภาพ  ทำให้ได้เรียนรู้ว่า “ฤๅษีดัดตน” เป็นวิชาครูของวิชาการแพทย์แผนโบราณที่เป็นมรดกตกทอดมานานตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ตราบจนรัชกาลที่ 1 ท่านได้ทรงเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง จึงทรงรวบรวม ท่าฤๅษีดัดตน ไว้ที่วัดโพธิ์ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพด้วตนเอง  และตกทอดมาจนถึงยุคปัจจุบันจนได้รับการยกย่องว่า “ฤๅษีดัดตน” เป็นมรดกความทรงจำโลก

จึงเป็นที่มาของการนำนักเรียนที่มีความสนใจที่โดดเด่นไปทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้และนำมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อสร้างความตระหนัก ความหวงแหนในมรดกชาติที่ตกทอดสืบต่อกันมาจากอดีต จนถึงปัจจุบัน อันเป็นวิชาที่ทรงคุณค่าที่เราสามารถปฏิบัติได้อย่างง่ายแต่ประโยชน์ที่ได้รับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนั้นมหาศาลยิ่งนักโดยไม่ต้องเสียเงินไปสำหรับการดูแลสุขภาพ เพียงแต่ว่าเราจัดสรรเวลาให้กับการดูแลสุขภาพด้วยตนเองโดยการใช้ท่าฤๅษีดัดตนในการดูแลสุขภาพได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ซึ่งเปรียบเหมือนว่า ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว…..!!!!!


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: