Posted by: amkasorn | พฤศจิกายน 14, 2011

ภาวะโภชาการ และการบริโภคที่วัยรุ่นควรรู้

ภาวะโภชนาการ

หมายถึงสภาวะของร่างกายที่เกิดจากการบริโภค  แบ่งเป็น ภาวะโภชนาการที่ดี และภาวะโภชนาการที่ไม่ดี
 1. ภาวะโภชนาการที่ดี หมายถึง ภาวะของร่างกายที่เกิดจากการ ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหาร ครบถ้วนและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกายก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ร่างกาย และร่างกายใช้สารอาหารเหล่านั้นในการเสริม
สร้างสุขภาพอนามัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพเต็มที่
  2. ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทุพโภชนาการ  หมายถึง สภาวะของร่างกายที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วน หรือมีปริมาณไม่เหมาะกับความต้องการของร่างกายหรืออาจเกิดจากร่างกายได้รับ สารอาหารครบถ้วนพอเหมาะ แต่ร่างกายแต่ร่างกายไม่สามารถใช้สารอาหารนั้นได้ จึงทำให้เกิดภาวะผิดปกติขึ้นภาวะโภชนาการที่ไม่ดีแบ่งออกเป็นภาวะโภชนาการ ต่ำ และภาวะโภชนาการเกิน


ปัญหาภาวะโภชนาการและแนวทางป้องกันแก้ไข

 โรคอ้วน หมายถึงสภาวะร่างกายที่มีไขมันสะสมไว้ตามอวัยวะต่างๆ มากจนเกินไป

โรคที่พบบ่อยในคนอ้วนมาก

– ไขมันในเลือดสูงทำใหอ้วน
– ความดันโลหิตสูง
– โรคหัวใจ
– โรคเบาหวาน
– โรคข้อกระดูกเสื่อม
– โรคระบบทางเดินหายใจ
– โรคมะเร็งบางประเภท

 สาเหตุที่ทำให้เป็นโรคอ้วน

กรรมพันธุ์ – ถ้าพ่อและแม่อ้วนทั้งคู่ลูกจะมีโอกาสอ้วนถึงร้อยละ 80 แต่ถ้าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งที่อ้วนลูกจะมีโอกาสอ้วนถึงร้อยละ 40 แต่ไม่ควรที่จะวิตกกังวลจนเกินเหตุ ไม่ใช่ว่าคุณจะสิ้นโอกาสผอมหรือหุ่นดี

นิสัยจากการรับประทานอาหาร – คนที่มีนิสัยการรับประทานอาหารไม่ดี หรือที่เรียกกันว่า กินจุบจิบ ไม่เป็นเวลาก็ทำให้อ้วนขึ้นได้
การไม่ออกกำลังกาย- ถ้ารับประทานอาหารที่ มากเกินพอดี แต่มีการออกกำลังกาย บ้างก็อาจทำให้ยืดเวลาความอ้วน แต่ถ้ารับประทานอาหารที่มากเกินพอดีแล้วนั่งๆ นอนๆ โดยไร้ซึ่งการยืดเส้นยืดสาย ในไม่ช้าก็จะเกิดการสะสมไขมันในร่างกาย

อารมณ์และจิตใจ – มีบางคนที่รับประทานอาหารตามอารมณ์และจิตใจ เช่น กินอาหารเพื่อดับความโกรธแค้น กลุ้มใจ กังวลใจ บุคคลเหล่านี้จะรู้สึกว่าอาหารทำให้ใจสงบ จึงยึดอาหารไว้เป็นสิ่งที่สร้างความสบายใจ แต่ในทางกลับกัน บางคนที่รู้สึกเสียใจ กลุ้มใจ ก็กินอาหารไม่ได้ ถ้าในระยะเวลานานๆ ก็มีผลทำให้เกิดการขาดอาหาร ฯลฯ

ความไม่สมดุลกับความรู้สึกอิ่ม ความหิว ความอยากอาหาร – เมื่อใดที่ความอยากกินเพิ่มขึ้นเมื่อนั้นการบริโภคก็จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถึงขั้น “กินจุ” ในที่สุดก็จะทำให้เกิดความอ้วน

เพศ – ผู้หญิงสามารถอ้วนได้ง่ายกว่าผู้ชาย เพราะโดยธรรมชาติมักสรรหาอาหารมากินได้ตลอดเวลา อีกทั้งผู้หญิงจะต้องตั้งครรภ์ทำให้น้ำหนักตัวมากขึ้น เพราะต้องกินอาหารมากขึ้น เพื่อบำรุงร่างกายและทารกในครรภ์ และหลังคลอดบุตรแล้วก็ไม่สามารถลดน้ำหนักลงให้เท่ากับเมื่อก่อนตั้งครรภ์ได้

อายุ – เมื่ออายุมากขึ้น โอกาสที่จะอ้วนก็เพิ่มขึ้น ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งอาจเกิดจากการใช้พลังงานน้อยลงกระบวนการทางเคมีที่เกิดกับร่างกาย

ยา – ผู้ป่วยบางโรคนั้นจะได้รับสเตียรอยด์เป็นเวลานานก็ทำให้อ้วนได้ และในผู้หญิงที่ฉีดยาหรือใช้ยาคุมกำเนิด ก็ทำให้อ้วนได้เหมือนกัน

ทุพโภชนาการ   
      
หมายถึง ภาวะที่ร่างกายได้รับสารอาหารผิดเบี่ยงเบนไปจากปกติ อาจเกิดจากได้รับสาร อาหารน้อยกว่าปกติ หรือเหตุทุติยภูมิ คือ เหตุเนื่องจากความบกพร่อง ต่างจากการกิน การ ย่อย การดูดซึม ในระยะ 2-3 ปี แรกของชีวิต จะมีผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและการเรียน ภายหลัง เนื่องจากเป็นระยะที่มีการเจริญเติบโตของสมองสูงสุด ชึ่งระยะเวลาที่วิกฤติต่อพัฒนา การทางร่างกายของวัยเด็กมากที่สุดนั้น ตรงกับช่วง 3 เดือนหลัง การตั้งครรภ์จนถึงอายุ 18- 24 เดือนหลังคลอด เป็นระยะที่มีการสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาทของระบบประสาท และมีการ แบ่งตัวของเซลล์ประสาทมากที่สุด เมื่ออายุ 3 ปี มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ถึงร้อยละ 80 สำหรับผลกระทบทางร่างกายภายนอกที่มองเห็นได้ คือ เด็กจะมีรูปร่างเตี้ย เล็ก ซูบผอม ผิวหนังเหี่ยวย่น เนื่องจากขาดไขมันชั้นผิวหนัง นอกจากนี้อวัยวะภายในต่างๆ ก็ได้รับผล กระทบเช่นกัน

  1.  หัวใจ จะพบว่า กล้ามเนื้อหัวใจไม่แน่นหนา และการบีบตัวไม่ดี
   2.  ตับ จะพบไขมันแทรกอยู่ในตับ เซลล์เนื้อตับมีลักษณะบางและบวมเป็นน้ำสาเหุตให้ทำงานได้ไม่ดี
   3. ไต พบว่าเซลล์ทั่วไปมีลักษณะบวมน้ำและติดสีจาง
   4. กล้ามเนื้อ พบว่าส่วนประกอบในเซลล์ลดลง มีน้ำเข้าแทนที่

  นอกจากการขาดสารอาหารแล้วการได้รับอาหารเกิน ในรายที่อ้วน ฉุุ ก็ถือเป็นภาวะทุพโภชนาการ เป็นการได้รับอาหารมากเกินความ ต้องการ พลังงานที่มีมากนั้นไม่ได้ใช้ไป พลังงานส่วนเกินเหล่านั้น ก็ จะแปลงไปเป็นคลอเรสเตอร์รอล เกาะจับแน่นอยู่ตามส่วนต่างๆ ของ ร่างกาย และอาจลุกลามเข้าสู่เส้นเลือด ผลที่ตามมาก็คือ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคต่างๆ

สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ

1. สาเหตุที่เกิดจากอาหาร
2. สาเหตุที่เกิดจากร่างกาย

แนวทางป้องกันแก้ไข

การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการจะทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์และคุณค่าซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ ดังนี้

1. ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต
2. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
3. ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย
4. ช่วยให้อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายทำงานได้ตามปกติ
5. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย

เมื่อนักเรียนศึกษาข้อมูลความรู้จบแล้วให้สรุปความรู้ส่งครูในช่องแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้
1.สรุปความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับภาวะโภชนาการตามความเข้าใจของตนเอง
2. นักเรียนอธิบายวิธีการนำความรู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวของตนเองอย่างไรบ้าง


Responses

 1. 1. ภาวะโภชนาการที่ดี หมายถึง ภาวะของร่างกายที่เกิดจากการ ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหาร ครบถ้วนและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกายก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ร่างกาย
  2. ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทุพโภชนาการ หมายถึง สภาวะของร่างกายที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วน หรือมีปริมาณไม่เหมาะกับความต้องการของร่างกายหรืออาจเกิดจากร่างกายได้รับ
  แนวทางป้องกันแก้ไข
  การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการจะทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์และคุณค่าซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ ดังนี้

  1. ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต
  2. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
  3. ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย

  • ข้อ1
   ภาวะโภชนาการที่ดีคือ ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหาร ครบถ้วน
   ภาวะโภชนาการที่ไม่ดีคือ สภาวะของร่างกายที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วน
   ข้อ 2 กินอาหารครบ5 หมู่

 2. ข้อ 1
  สภาวะของร่างกายที่เกิดจากการบริโภค แบ่งเป็น ภาวะโภชนาการที่ดี และภาวะโภชนาการที่ไม่ดี
  ภาวะโภชนาการที่ดี หมายถึง ภาวะของร่างกายที่เกิดจากการ ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหาร ครบถ้วนและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกายก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ร่างกาย และร่างกายใช้สารอาหารเหล่านั้นในการเสริม
  สร้างสุขภาพอนามัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพเต็มที่
  ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทุพโภชนาการ หมายถึง สภาวะของร่างกายที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วน หรือมีปริมาณไม่เหมาะกับความต้องการของร่างกายหรืออาจเกิดจากร่างกายได้รับ สารอาหารครบถ้วนพอเหมาะ แต่ร่างกายแต่ร่างกายไม่สามารถใช้สารอาหารนั้นได้ จึงทำให้เกิดภาวะผิดปกติขึ้นภาวะโภชนาการที่ไม่ดีแบ่งออกเป็นภาวะโภชนาการ ต่ำ และภาวะโภชนาการเกิน

  ข้อ2
  ผมจะกลับไปบอกครอบครัวว่าให้กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เราจะได้รับสารอาหารครบถ้วน
  จะได้ไม่เกิดโรคต่างๆ

 3. หมายถึงสภาวะของร่างกายที่เกิดจากการบริโภค แบ่งเป็น ภาวะโภชนาการที่ดี และภาวะโภชนาการที่ไม่ดี
  1. ภาวะโภชนาการที่ดี หมายถึง ภาวะของร่างกายที่เกิดจากการ ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหาร ครบถ้วน
  2. ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทุพโภชนาการ หมายถึง สภาวะของร่างกายที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วน

  • ข้อ2
   ผมจะกลับไปบอกครอบครัวว่าให้กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เราจะได้รับสารอาหารครบถ้วน
   จะได้ไม่เกิดโรคต่างๆ

 4. 1 ภาวะโภชนาการที่ดี หมายถึง ภาวะของร่างกายที่เกิดจากการ ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหาร ครบถ้วนและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกายก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ร่างกาย
  2 2.1 ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต
  2.2. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย

  • ข้อ 2ผมจะกินอาหารให้ครบ 5หมู่

  • ข้อ 2
   ผมจะกินอาหารให้ครบ5หมู่จะได้มีรางกายเเข็งแลง

 5. 1) ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการครบถ้วน
  2) ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเเละอาหร 5 หมู่เเละสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันว่าเเต่ละมื้อควร ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ

 6. 1. ภาวะโภชนาการ แบ่งเป็น 2ประเภทคือ ภาวะโภชนาการที่ดี และภาวะโภชนาการที่ไม่ดี ภาวะโภชนาการที่ดี หมายถึง การที่ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
  ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี หมายถึง ร่างกายได้รับสารอารหารไม่ครบและไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ถ้าเรามีสารอาหารที่มากเกินหรือน้อยเกินอาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาเช่น โรคอ้วน แนวทางแก้ไข คือ รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ

  2. การบริโภคอาหารในชีวิตประจำวันของดิฉันและคนในครอบครัวเพียงพอและเหมาะสมกับร่างกายอยู่แล้ว แต่บางครั้งก็กินจุอยู่บ้างแต่ก็ยังคอยเตือนกันอยู่เสมอค่ะ

 7. ภาวะโภชนาการ
  1. ภาวะโภชนาการที่ดี หมายถึง ภาวะของร่างกายที่เกิดจากการ ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหาร ครบถ้วนและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกายก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ร่างกาย
  2. ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทุพโภชนาการ หมายถึง สภาวะของร่างกายที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วน หรือมีปริมาณไม่เหมาะกับความต้องการของร่างกายหรืออาจเกิดจากร่างกายได้รับ
  แนวทางป้องกันแก้ไข
  การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการจะทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์และคุณค่าซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ ดังนี้

  1. ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต
  2. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
  3. ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย

  • ข้อ2
   ผมจะกลับไปบอกครอบครัวว่าให้กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เราจะได้รับสารอาหารครบถ้วน
   จะได้ไม่เกิดโรคต่างๆ

 8. ความรู้ที่ได้รับ
  1 ได้รู้จักสาเหตุการเกิดโรคอ้วน
  2 ได้รู้จักโรคที่จะตามมา
  3 ได้รู้จักวิธีการป้องกัน
  อธิบายความรู้
  1 จะรับประธานอาหารให้ครบ5หมู่
  2 จะออกกำลังกายทุกวัน
  3 จะไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันมาก

 9. 1. ภาวะโภชนาการที่ดี หมายถึง ภาวะของร่างกายที่เกิดจากการ ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหารครบถ้วน
  2.ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทุพโภชนาการ หมายถึง สภาวะของร่างกายที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วน
  3.สาเหตุของโรคอ้วนมีหลายสาเหตุเช่น กรรมพันธุ์ นิสัยจากการรับประทานอาหาร
  อารมณ์จิตใจและยา
  4. ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต
  5. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
  6. ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย
  จะนำความรู้ที่ได้จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยนช์

  • ข้อ 2
   1.จะนำหลักโภชนาการมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
   2.จไม่รับประทานอาหารให้ครบ5หมุ่
   3.ไม่กินอาหารที่มีรสหวานหรือจัดเกินไป

 10. 1.) ภาวะโภชนาการเเบ่งออกเป็น ภาวะโภชนาการที่ดี เเละภาวะโภชนาการที่ไม่ดี
  1.1 ภาวะโภชนาการที่ดี เกิดจากรางกายได้รับสารอาหารครบถว้น
  1.2 ถาวะภชนาการที่ไม่ดี เกิดจากการได้รับสารอาหารไม่ครบถว้น
  2.)แนวทางป้องกันแก้ไข
  การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการจะทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์และคุณค่าซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ ดังนี้

  1. ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต
  2. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
  3. ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย
  4. ช่วยให้อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายทำงานได้ตามปกติ
  5. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย

 11. 1. ถ้าเราปฏิบัติตามหลักโภชนาการก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงจากการที่เรารับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ภาวะโภชนาการมี 2 อย่างคือ ภาวะโภชนาการดีคือร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน ภาวะโภชนาการไม่ดีคือร่างกายไม่สามารถนำสารอาหารมาใช้ได้
  2.ก็จะนำมาใช้ประจำวันคือ1.จะปฏิบัติตามหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

 12. 1.ภาวะโภชนาการ คือ
  สภาวะของร่างกายที่เกิดจากการบริโภคและเป็นอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วนต่อร่างกาย
  2.วิธีการนำภาวะโภชนาการมาใช้ชีวิตประจำวัน
  รัประทานอาหารให้ครบหมู่และอาหารที่มีประ
  โยชน์และปฏิบัติตามภาวะโภชนาการ

 13. 1. สรุปความรู้ที่ได้รับจากการอ่าน
  ภาวะโภชนาการ หมายถึง สภาวะของร่างกายที่เกิดจากการบริโภค แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ ภาวะโภชนาการที่ดี และภาวะโภชนาการที่ไม่ดี
  1) ภาวะโภชนาการที่ดีคือ ภาวะของร่างกายที่ได้รับสารอาหารถูกหลักตามโภชนาการอย่างครบถ้วน
  2) ภาวะโภชนาการที่ไม่ดีคือ สภาวะของร่างกายที่ได้รับสารอาหารไม่เหมาะสม หรือเกินความต้องการของร่างกาย
  2. ประโยชน์เกี่ยวกับภาวะโภชนาการ
  1) รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ
  2) บอกพ่อและว่า อาหารชิ้นไหนที่มันไม่ดีต่อสุขภาพและไม่ควรรับประทาน

 14. 1.ภาวะโภชนาการคือผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนื่องจากการบริโภค มี 2 อย่างคือ ภาวะโภชนาการที่ดีคือการที่เราได้รับสารอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ ในปริมาณที่พอเหมาะ และครบถ้วน เเละภาวะโภชนาการที่ไม่ดี เเบ่งเป็นภาวะโภชนาการตำเเละเกินเช่นการเกิดโรคอ้วนและการขาดสารอาหาร
  2.จะนำไปเผยเเพร่เเก่คนในครอบครัวเพื่อลดการเกิดภาวะโภชนาการที่ไม่ดี

 15. ภาวะโภชนาการ
  หมายถึงสภาวะของร่างกายที่เกิดจากการบริโภค แบ่งเป็น ภาวะโภชนาการที่ดี และภาวะโภชนาการที่ไม่ดี
  1. ภาวะโภชนาการที่ดี หมายถึง ภาวะของร่างกายที่เกิดจากการ ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหาร ครบถ้วนและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกายก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ร่างกาย และร่างกายใช้สารอาหารเหล่านั้นในการเสริม
  สร้างสุขภาพอนามัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพเต็มที่
  2. ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทุพโภชนาการ หมายถึง สภาวะของร่างกายที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วน หรือมีปริมาณไม่เหมาะกับความต้องการของร่างกายหรืออาจเกิดจากร่างกายได้รับ สารอาหารครบถ้วนพอเหมาะ แต่ร่างกายแต่ร่างกายไม่สามารถใช้สารอาหารนั้นได้ จึงทำให้เกิดภาวะผิดปกติขึ้นภาวะโภชนาการที่ไม่ดีแบ่งออกเป็นภาวะโภชนาการ ต่ำ และภาวะโภชนาการเกิน
  แนวทางป้องกันแก้ไข
  การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการจะทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์และคุณค่าซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ ดังนี้

  1. ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต
  2. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
  3. ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย
  4. ช่วยให้อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายทำงานได้ตามปกติ
  5. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย

 16. 1. ตอบ ภาวะโภชนาการ คือ สภาวะของร่างกายที่เกิดจกการได้รับสารอาหาร
  อย่างครบถ้วนแล้วทานอาหารที่มีประโยชน์มากๆ

  2. ตอบ ผมจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำความรู้เรื่องภาวะโภชนาการ
  โดยจะให้ครอบครัวของผมทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

 17. โภชนาการหมายถึง การรับประทานที่ครบ 5 หมู่และมีปริมณเพียงพอถูกหลักโภชนาการทำให้รางกายแข็งแรง
  ประโยชน์ที่ได้รับ
  1.ช่วยให้รางกายเจริญเติบโตเร็ว
  2.ทำให้รางกายมีภูมตานทานมากขึ้น

 18. ภาวโภชนาการที่ดีคือการได้รับอาหารที่ดีและสารอาหารครบถ้วน
  ภาวโภชนาการที่ไม่ดคือได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วน
  2.2ออกกำลังกาย
  2.3กินอาหารให้ครบ5หมู่

 19. 1.ตอบ ก็มีด้วยกัน 2 เเบบ เเบบที่ 1 ก็ภาวะโภชนาการที่ดี หมายถึง ภาวะของร่างกายที่เกิดจากการ ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหาร
  แบบที่ 2 ก็หมายถึง สภาวะของร่างกายที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วน
  2.ตอบ ต้องกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เเละต้องออกกำลังกายทุกครั้งเเลตัวเองให้ดีเเละเวลาไปหาหมอ

 20. 1. ภาวะโภชนาการที่ หมายถึง ภาวะของรางกายที่เกิดจากการ ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหาร ครบถว้นและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของรางกายก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกาย
  2 2.1 ช่วยให้รางกายเจริญเติบโตได้ดี
  2 2.2 ช่วยเสิรมสร้างภูมิตานร่างกายให้แก่ร่างกาย
  2 2.3 ใพลังงานแก่รางกายให้คาวมอบอุ่น

 21. ภาวะที่ร่างกายได้รับสารอาหารผิดเบี่ยงเบนไปจากปกติ อาจเกิดจากได้รับสาร อาหารน้อยกว่าปกติ หรือเหตุทุติยภูมิ คือ เหตุเนื่องจากความบกพร่อง ต่างจากการกิน การ ย่อย การดูดซึม ในระยะ 2-3 ปี แรกของชีวิต จะมีผลกระทบต่อระดับสติปัญญาและการเรียน ภายหลัง เนื่องจากเป็นระยะที่มีการเจริญเติบโตของสมองสูงสุด ชึ่งระยะเวลาที่วิกฤติต่อพัฒนา การทางร่างกายของวัยเด็กมากที่สุดนั้น ตรงกับช่วง 3 เดือนหลัง การตั้งครรภ์จนถึงอายุ 18- 24 เดือนหลังคลอด เป็นระยะที่มีการสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาทของระบบประสาท และมีการ แบ่งตัวของเซลล์ประสาทมากที่สุด เมื่ออายุ 3 ปี มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ถึงร้อยละ 80 สำหรับผลกระทบทางร่างกายภายนอกที่มองเห็นได้ คือ เด็กจะมีรูปร่างเตี้ย เล็ก ซูบผอม ผิวหนังเหี่ยวย่น เนื่องจากขาดไขมันชั้นผิวหนัง นอกจากนี้อวัยวะภายในต่างๆ ก็ได้รับผล กระทบเช่นกัน
  ข้อ 2

  1. ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต
  2. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
  3. ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย

 22. ภาวะโภชนาการแบ่งเป็น 2ประเภทคือ ภาวะโภชนาการที่ดี และภาวะโภชนาการที่ไม่ดี ภาวะโภชนาการที่ดี หมายถึง การที่ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
  ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี หมายถึง ร่างกายได้รับสารอารหารไม่ครบและไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ถ้าเรามีสารอาหารที่มากเกินหรือน้อยเกินอาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาเช่น โรคอ้วน แนวทางแก้ไข คือ รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
  1. ภาวะโภชนาการที่ดี หมายถึง ภาวะของร่างกายที่เกิดจากการ ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหาร ครบถ้วนและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกายก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ร่างกาย และร่างกายใช้สารอาหารเหล่านั้นในการเสริม
  2 . การบริโภคอาหารในชีวิตประจำวันของดิฉันและคนในครอบครัวเพียงพอและเหมาะสมกับร่างกายอยู่แล้ว แต่บางครั้งก็กินจุกอยู่บ้างแต่ก็ยังคอยเตือนกันอยู่เสมอจร๊า

 23. 1.ภาวะโภชนาการ คือ สภาวะของร่างกายที่กิดจากการบริโภคและเป็นอาหารที่มีประโยชน์
  2.วีธีการนำภาวะโภชนาการมาใช้ชีวิตประจำวันรับประทานอาหารให้ครบห่มู

 24. 1. ภาวะโภชนาการที่ดี หมายถึง ภาวะของร่างกายที่เกิดจากการ ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหารครบถ้วน
  2.ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทุพโภชนาการ หมายถึง สภาวะของร่างกายที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วน
  3.สาเหตุของโรคอ้วนมีหลายสาเหตุเช่น กรรมพันธุ์ นิสัยจากการรับประทานอาหาร
  อารมณ์จิตใจและยา
  4. ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต
  5. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
  6. ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย
  จะนำความรู้ที่ได้จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโ

  • 1. ภาวะโภชนาการที่ดี หมายถึง ภาวะของร่างกายที่เกิดจากการ ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหารครบถ้วน
   2.ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทุพโภชนาการ หมายถึง สภาวะของร่างกายที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วน

 25. 1. ตอบ ภาวะโภชนาการ คือ สภาวะของร่างกายที่เกิดจกการได้รับสารอาหาร
  อย่างครบถ้วนแล้วทานอาหารที่มีประโยชน์มากๆ

  2. ตอบ ผมจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำความรู้เรื่องภาวะโภชนาการ
  โดยจะให้ครอบครัวของผมทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

 26. 1. ภาวะโภชนาการที่ดี หมายถึง ภาวะของร่างกายที่เกิดจากการ ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหาร ครบถ้วนและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกายก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ร่างกาย
  2. ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทุพโภชนาการ หมายถึง สภาวะของร่างกายที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วน หรือมีปริมาณไม่เหมาะกับความต้องการของร่างกายหรืออาจเกิดจากร่างกายได้รับ
  แนวทางป้องกันแก้ไข
  การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการจะทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์และคุณค่าซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ ดังนี้

  1. ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต
  2. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
  3. ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย

 27. 1. ภาวะโภชนาการที่ดี หมายถึง ภาวะของร่างกายที่เกิดจากการ ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหาร ครบถ้วนและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกายก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ร่างกาย
  2. ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทุพโภชนาการ หมายถึง สภาวะของร่างกายที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วน หรือมีปริมาณไม่เหมาะกับความต้องการของร่างกายหรืออาจเกิดจากร่างกายได้รับ
  แนวทางป้องกันแก้ไข
  การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการจะทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์และคุณค่าซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ ดังนี้

  1. ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต
  2. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
  3. ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย

  • ข้อ2
   ผมจะกลับไปบอกครอบครัวว่าให้กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เราจะได้รับสารอาหารครบถ้วน
   จะได้ไม่เกิดโรคต่างๆ

 28. 1. ภาวะโภชนาการที่ดี 2. ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี1.ภาวะโภชนาการคือผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนื่องจากการบริโภค มี 2 อย่างคือ ภาวะโภชนาการที่ดีคือการที่เราได้รับสารอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ ในปริมาณที่พอเหมาะ และครบถ้วน เเละภาวะโภชนาการที่ไม่ดี เเบ่งเป็นภาวะโภชนาการตำเเละเกินเช่นการเกิดโรคอ้วนและการขาดสารอาหาร
  2.จะนำไปเผยเเพร่เเก่คนในครอบครัวเพื่อลดการเกิดภาวะโภชนาการที่ไม่ดี

 29. 1.ภาวะโภชนาการคือสภาวะของรางกายที่เกิดจากการบริโภคมี 2 อย่าง คือ ภาวะโภชนาการที่ดีและภาวะโภชนาการที่ไม่ดี
  2.จะนำไปเผยแพร่ในครอบครัวเพื่อลดการเกิดภาวะที่ไม่ดีและจะรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

 30. 1.ภาวะโภชนาการ คือ ร่างกายที่เกิดจากการบริโภคแบ่งเป็น 2 ประเภท ภาวะโภชนาการที่ดี และโภชนาการไม่ดี
  2.ก็จะนำไปบอกไห้บุคคลไนครอบครัวได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และลดโภชนาที่ไม่ดี

 31. 1.ได้รู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการที่ดี ภาวะของร่างกายที่เกิดจากการ ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
  2.ภาวะโภชนาการที่ไม่ดีหมายถึง สภาวะของร่างกายที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วน
  2.ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเช่น การรับประทานอาหารและทำให้ร่างกายแข็งแรง

 32. หมายถึงสภาวะของร่างกายที่เกิดจากการบริโภค แบ่งเป็น ภาวะโภชนาการที่ดี และภาวะโภชนาการที่ไม่ดี
  1. ภาวะโภชนาการที่ดี หมายถึง ภาวะของร่างกายที่เกิดจากการ ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหาร ครบถ้วน
  2. ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทุพโภชนาการ หมายถึง สภาวะของร่างกายที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วน

 33. ข่อ 1. ภาวะโภชนาการที่ดี หมายถึง ภาวะของร่างกายที่เกิดจากการ ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหาร ครบถ้วนและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกายก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ร่างกาย และร่างกายใช้สารอาหารเหล่านั้นในการเสริม
  ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทุพโภชนาการ หมายถึง สภาวะของร่างกายที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วน
  ข้อ 2
  จะรับประธานอาหารให้ครบ5หมู่
  จะออกกำลังกายทุกวัน
  จะไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันมาก

 34. 1. ภาวะโภชนาการแบ่งเป็น ภาวะโภชนาการที่ดี และภาวะโภชนาการที่ไม่ดี
  1.1ภาวะโภชนาการที่ดี คือ ภาวะของร่างกายที่เกิดจากการ ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหาร ครบถ้วน
  1.2ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี คือ ภาวะของร่างกายที่เกิดจากการ ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหารที่ไม่ ครบถ้วน
  2.เราจะเอานำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  เช่น รับประทานอาหารที่ถูกต้องและ รับประให้ครบ 5 หมู่และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลตัวเองให้ดีออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน

 35. 1.ภาวะโภชนาการแบ่งเป็น 2ประเภทคือ ภาวะโภชนาการที่ดี และภาวะโภชนาการที่ไม่ดี ภาวะโภชนาการที่ดี หมายถึง การที่ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
  2.คาวมรู้ที่ได้ก็จะนำไปเผยแพร่ให้คนในครอบครัวได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 36. 1.ได้รู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการที่ดี ภาวะของร่างกายที่เกิดจากการ ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
  2.ภาวะโภชนาการที่ไม่ดีหมายถึง สภาวะของร่างกายที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วน
  2.ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเช่น การรับประทานอาหารและทำให้ร่างกายแข็งแรง

 37. ข้อ 1.ภาวะโภชนาการที่ดีหมายถึง การรับประทานอาหารครบถ้วนและมีสุขอนามัยที่ดี
  ข้อ 2.ภาวะโภชนาการที่ไม่ดีหมายถึง การรับสารอาหารไม่ครบถ้วนหรือรับสารอาหารไม่เหมาะสมกับร่างกาย

 38. ให้นักเรียนทุกคนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเองให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะ แต่ครูเป็นห่วงนักเรียนที่ copy ข้อมูลมาตอบจะนำความรู้ไปใช้ได้หรือเปล่านะ เป็นห่วงจังเลย….

 39. ข้อ 1 ภาวะโภชนาการที่ดีหมายถึง การรับประทานอาหารให้ครบถ้วยและมีสุขอนามัยที่ดี ข้อที่2 ภาวะโภชนาการที่ไม่ดีหมายถึงการที่เรารับสารอาหารไม่ครบถ้วยไม่เหมาะสมกับร่างกาย 3 เราจะนําไปใช้ในชิวิตประจําวัน


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: