เกี่ยวกับเรา


ชื่อ    นางทัศนีย์ ไชยเจริญ   นามแฝง  ลูกสาวคนเล็ก
อาชีพ  รับราชการ   ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพวงนิมิต
รับ ราชการเมื่อ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2537
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
สถานภาพ  สมรส

คติประจำใจ : ผงาดนักมักพลาดพลั้ง  ถ้าจริงจังมักไม่ผิด ถ้าสิ้นคิดผิดจนวันตาย

ประวัติการศึกษา

จบชั้น ประถมศึกษา : โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
จบชั้นมัธยมศึกษา  :โรงเรียน ปราจีนกัลยาณี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (K.U50) วิชาเอก  พลศึกษา (ศศ.บ)(P.E 19)


ประวัติด้านกีฬา

เป็นนักกรีฑาระดับโรงเรียน
เป็นนักกีฬาฮ็อกกี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นนักฮ็อกกี้ทีมชาติ

ผลงานด้านกีฬา

ได้รับเหรียญทอง 3 สมัย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
ได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่  7
ได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้ง ที่ 17

ความภาคภูมิใจ

ครูต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2548
ครูมืออาชีพสาขาสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2550
ครูเข็มเพ็ชร ปีการศึกษา  2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1

 
ความสามารถ

กำลังพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  เพื่อดูแลระบบงานnetworkภายในโรงเรียน
ระบบงานห้องสมุด

และการพัฒนา website ของโรงเรียน

งานอดิเรก

ดูหนัง  ฟังเพลง นอน

 

%d bloggers like this: