Archive for the ‘บทกวี’ Category

ก่อนโบกมืออำลา

Posted by: amkasorn on มีนาคม 4, 2011

วันแห่งความรัก

Posted by: amkasorn on กุมภาพันธ์ 14, 2011

My……Dady

Posted by: amkasorn on ธันวาคม 4, 2010

ดึกแล้ว….หรือว่าใกล้รุ่ง

Posted by: amkasorn on กันยายน 20, 2010

ชีวิต…ความคิด…และเวลา

Posted by: amkasorn on กันยายน 15, 2010

เรื่องของกิ้งก่า

Posted by: amkasorn on สิงหาคม 16, 2010

My….mom

Posted by: amkasorn on สิงหาคม 12, 2010